Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!


Biuro:
ul. Derdowskiego 10A/1
80-315 Gdańsk

Poniedziałek 9:00-15:00
Wtorek 9:00-13:00
Środa 9:00-15:00
Czwartek 12:00-17:00
Piątek praca w terenie

         DLA MIESZKAŃCÓW


        Oddajemy Państwu do dyspozycji istotne akty prawne, regulaminy i wzory dokumentów.
        W razie problemów z otwarciem plików w formie PDF należy pobrać i zainstalować program Adobe Reader


DOKUMENTY
• Kartoteka finansowa właściciela lokalu -wzór
• Zawiadomienia dla właściciela wielu lokali - wzór
• Zawiadomienia dla właściciela jednego lokalu - wzór 1
• Zawiadomienia dla właściciela jednego lokalu - wzór 2
• Rozliczenie mediów - wzór
• Karta odczytu wodomierza
• Karta odczytu ciepłomierza
• Deklaracja o liczbie osób
• Druk do uzyskania dodatku mieszkaniowego
• Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela na zebraniu wspólnoty- stałe
• Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela celem wyrażenia woli na konkretnej uchwale

Akty prawne:
• Ustawa o gospodarce nieruchomościami
• Ustawa o własności lokali
• Prawo budowlane
• Kodeks Cywilny
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Ustawa o księgach wieczystych
• Ustawa o hipotece

Umożliwiamy Państwu wgląd do każdej księgi wieczystej poprzez podsystem dostępu do Centralnej Bazy Danych
Ksiąg Wieczystych. Aby wejść do bazy kliknij TUTAJ.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA STANU ZUŻYCIA WODY

TELEFONY
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
STRAŻ MIEJSKA
991
POGOTOWIE ELEKTRYCZNO ENERGETYCZNE
994 / 58 341 23 23
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
992 / 58 301 20 67
POGOTOWIE GAZOWE
992 / 58 301 18 68
POGOTOWIE GPEC
993 / 58 524 35 80